dimecres, 12 de desembre del 2007

SANT JOAN, MARXA ENRERA I DESORIENTATS

Ja fa 6 mesos que el PSC-PSOE governa a Sant Joan, temps més que suficient per veure el tarannà i les primeres accions del nou equip de govern.

Quan es va presentar a les eleccions del passat maig, l’actual alcalde, va fer bandera del diàleg: 6 mesos després les seves paraules no són més que un record en el temps, ja que els seus fets (“Fets, no paraules!”, us sona?), demostren el contrari. Alguns exemples d’aquest sis mesos:
- canvi d’estatuts de la Fundació Emma sense consens previ.
- canvi de personal a la Fundació Emma, sense consens, no amb l’oposició, sinó també amb els patrons i sense concurs públic.
- aprovació de les primeres ordenances fiscals sense cap reunió amb l’oposició.

Aquí, es mostren les més destacables, però els exemples són abundants.

Més mostres del tarannà del nou equip de govern són l’adjudicació de llocs de treball sense concurs públic. D’aquestes en tenim uns quants exemples també:
- a la Fundació Emma, el lloc de director.
- a la Fundació Emma, també, hi ha com a càrrec tècnic al Patronat, l’actual regidora de Serveis Socials, després de renunciar, tal com marquen els estatuts de la Fundació, a la seva plaça de patró.
- i, recentment, el tècnic AODL per la Llei de Barris de la Vila Vella, on s’ha agafat un fill d’una de les persones que anaven a la llista del PSC-PSOE en les passades eleccions.

Però, l’actual alcalde i equip de govern, han demostrat la seva falta de respecte cap a la institució de l’Ajuntament i els seus regidors, repetides vegades:
- l’anterior equip de govern es va brindar a oferir tota la informació necessària i ni se’ls va demanar ni agrair.
- no es va convocar a l’oposició, en actes on participaven alts càrrecs (Consellers del Govern, Cònsuls...)
- però, el que és més greu, es convoca els regidors a les Comissions i Plens, a vegades només amb 24 hores d’antel•lació i en algun cas només per mail.

En l’acció de govern, el PSC-PSOE, també demostra la seva falta de maduresa. Durant 6 mesos, Sant Joan ha tingut indefinició en alguns projectes importants i l’equip de govern ha demostrat falta de criteri repetides vegades. Només cal recordar la Llar d’infants, que es van cansar de repetir que no la volien allà on era prevista i l’han acabat fent on es preveia. O el trist espectacle donat pel nostre alcalde parlant del Polígon Comarcal de la Colònia Llaudet, que fins i tot, gent del seu partit van demanar-li que aclarís.

També ens hem cansat de sentir que hi ha un problema econòmic a l’ajuntament, cosa que ja vam dir nosaltres fa 8 anys i que només nosaltres hem volgut solucionar (durant el darrer mandat es va aprovar un pla econòmic només amb els vots favorables d’Esquerra, però ni de CiU ni del PSC-PSOE). Ara resulta que donen per bo el pla econòmic i que tot i la falta de recursos que esgrimeixen, són capaços de renunciar a més de 180.000€, destinats al Parc de la Muralla, que cobrien íntegrament l’obra. Curiosament, aquesta obra té un litigi per part d’un veí (germà d’un ex-alcalde) i que el defensa un advocat secretari d’un ajuntament socialista de la comarca, pare d’una alcaldessa socialista de la comarca i futur sogre del nostre alcalde. Si a l’any 98-99 el PSC deixava l’Ajuntament amb un endeutament del 140% i actualment ERC l’havia situat al 104%, de nou i en només 6 mesos ja el tornen a situar al 130%.

Punt i a part, es mereix la zona esportiva. Després de marejar-nos a tots nosaltres, i a la Secretaria d’Esports de la Generalitat, amb la seva indefinició, l’equip de govern, ens sorprèn amb l’aposta, no per la nova zona esportiva, sinó per apedaçar les instal•lacions ja existents (piscina, tennis, pavelló i camp de futbol), per un valor ni més ni menys de 2.500.000€. Només cal dir, que la nova zona esportiva està pressupostada en 3.500.000€, amb una subvenció compromesa de 1.000.000€ per part de la Secretaria d’Esports, que ara es perdrà. Però, el més greu, no és només la renúncia a aquests diners, sinó la renúncia a una millora indubtable de les condicions de vida dels habitants de la vila, a canvi no sabem ben bé de què.

Pel futur ens queda saber què faran amb la nova revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal, s’eliminarà la zona esportiva prevista en el vigent? (no té molt sentit que es mantingui després de renunciar a fer-la), que passarà amb el Servei d’Atenció a la Dependència de la Fundació Emma? I amb els tallers d’ocupació? I amb l’escola taller? i...

Nosaltres seguirem defensant els millors interessos per Sant Joan, per sobre d’interessos particulars i vetllarem per què Sant Joan no vagi més enrere del que ja ha anat en aquests últims 6 mesos.